Profesionální trenérka fitness

Ceník

Osobní trénink 60 min. - 500,-
Individuální trénink. plán - 500,-
Vstupní pohovor + kineziologický rozbor - 500,-
Vstup do fitness - 150,-


Poznámka: Dojde-li ke zrušení tréninkové hodiny méně než 24 hodin před tréninkovou hodinou, tréninková hodina se započítává jako by proběhla.
V případě, že klient z osobních důvodů nevyčerpe celý objem tréninkových hodin do 2 měsíců od poslední odcvičené hodiny, zbylé hodiny propadnou.